Get Adobe Flash player

ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

ร้องเรียน

เว็บบอร์ด/กระทู้

เว็บบอร์ด/กระทู้

พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่สอบสวน สภ.เมืองพัทยา

หน่วยงานน่าสนใจ

ใครมาเยี่ยมบ้าง

We have 44 guests and no members online

ผู้เยี่ยมชม

990325
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
51
180
2470
984968
9450
12577
990325

Your IP: 54.196.33.246
Server Time: 2017-10-20 01:29:54

การขออนุญาตต่างๆ

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขออนุญาตต่างๆ จึงได้ 
จัดทำเอกสารแนะนำดังต่อไปนี้
1. การขออนุญาตแสดงมหรสพชั่วคราว
กรุงเทพมหานคร :

 • ยื่นคำร้องต่อผู้กำกับหรือรองผู้กำกับหัวหน้าสถานีตำรวจท้องที่ 
  เป็นผู้พิจารณาอนุญาต

ต่างจังหวัด :

 • ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่ นายอำเภอเป็นผู้อนุญาต
 • เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ทางอำเภอจะแจ้งให้ตำรวจท้องที่ทราบ
 • ต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของสถานที่
 • ต้องขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียงด้วย (ถ้ามี)
 • เลิกแสดงมหรสพเวลา 24.00 น.

2. การขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียงกรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการเขตต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่แล้วนำคำร้องมายื่นต่อผู้กำกับหรือรองผู้กำกับท้องที่เพื่อพิจารณามีความเห็นก่อนแล้วนำกลับไปยังเขตหรืออำเภอเพื่ออนุญาตต่อไป 
3. การขออนุญาตจุดดอกไม้เพลิง
กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องที่สถานีตำรวจท้องที่เพื่อเสนอเรื่องตามลำดับชั้นให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นผู้พิจารณาอนุญาตต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่ 
4. การขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้ว
กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องที่สถานีตำรวจท้องที่พร้อมบทประพันธ์ และคำแปลภาษาไทย, รายชื่อผู้แสดงแผนผังสถานที่และคำยินยอมของเจ้าของสถานที่ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่พร้อมบทประพันธ์และคำแปลภาษาไทย, รายชื่อผู้แสดงแผนผังสถานที่และคำยินยอมของเจ้าของสถานที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 
5. การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน
กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องต่อแผนกอาวุธปืนกองทะเบียน กรมตำรวจต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่ 
6. การขออนุญาตพกอาวุธปืนติดตัว
: ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่ ทางอำเภอยื่นเรื่องราวต่อไปยังจังหวัด ในเขตจังหวัดผู้ว่าราชการเป็นผู้อนุญาตหากทั่วราชอาณาจักร อธิบดีกรมตำรวจเป็นผู้อนุญาตโดยยื่นผ่านกองทะเบียนกรมตำรวจ (เป็นข้าราชการต้องมีคำรับรองความประพฤติและความจำเป็นจากผู้บังคับบัญชาส่วนนอกนั้น ต้องมีคำรับรองจากกำนันผู้ใหญ่บ้าน) 
7. การขอรับโอนมรดกอาวุธปืน

 • ปฏิบัติเช่นเดียวกับการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน
 • ใบมรณบัตรของผู้ตาย
 • หนังสือพินัยกรรมของผู้ตาย หรือคำสั่งของศาลให้เป็นผู้จัดการมรดก (ถ้ามี)
 • ต้องแจ้งขอรับโอนภายใน 15 วันนับแต่วันรับมรดก

8. การขออนุญาตเล่นการพนันประเภทต่างๆได้แก่การพนันไพ่ต่างๆ, 
ชกมวย, วัวลาน, และสะบ้าบ่อน
กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องที่สถานีตำรวจท้องที่ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่นายอำเภอเป็นผู้อนุญาตแผนผังบริเวณบ้านที่เล่นการพนัน 
9. การขออนุญาตฆ่าสุกร วัว ควาย
กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการเขตต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอหรือประธานกรรมการสุขาภิบาล 
10. การขออนุญาตตั้งสมาคม
กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องที่สภาวัฒนธรรมแห่งชาติจากนั้นเรื่องจะส่งต่อไปที่แผนก 5 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(อาคาร 20 ภายในบริเวณกรมตำรวจ)ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่ เรื่องจะส่งต่อไปยังจังหวัด จากนั้นจะส่งไปสภาวัฒธรรมแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้พิจารณา 
11. การขออนุญาตทำหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ ( พาสปอร์ต )
กรุงเทพมหานคร :ยื่นคำร้องต่อกองหนังสือเดินทางกระทรวงต่างประเทศและสาขาย่อยรังสิต โทร 531 - 8441ต่างจังหวัด :ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่แล้วจังหวัด ส่งต่อไปยังกระทรวงการต่างประเทศพิจารณา 
12. การขอนุญาตเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง
กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องต่อสถานีตำรวจท้องที่ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่ออุตสาหกรรมจังหวัด 
13. การขออนุญาตขับขี่รถยนตร์และรถจักรยานยนตร์
กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องต่อกรมการขนส่งทางบกของแต่ละเขตต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อกรมการขนส่งจังหวัด

Share


 by Jinnah sonun Pattaya City Police Station Pattaya Thailand 20150  038-424-186/082-7999-111 

Copyright © 2016